OSMANLI HANEDAN TUĞRALI ÇİFT İFTARİYELİK

Sultan II.Abdülhamidhan 1876-1909 Tuğralı ''Devletli baş ikbal Şefika hanım Hazretlerinin 1325 '' ithaflı Şefika hanım Sultan Abdülhamithan HZ. Lerinin baş ikbal hanımıdır eser çok nadir form ve kondisyonda olup baş ikbal şefika hanıma ait olması hasebi ile çok nadir koleksiyonluk bir eserdir hicri 1325 miladi 1907 22 x 11.5 635 gram