KABE İÇ ÖRTÜSÜ PARÇASI

Atlas kumaş üzerinde, renkli kumaş ipliklerle
“Kelime-i Tevhid” Bakara Suresi 144. âyet “Senin
yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Seni
razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle
yüzünü, Mescid-i Haram tarafına çevir” “Ya hannân”,
“Yâ mennân” “Yâ sultan”, “Yâ süphan”, Allah’a ham
ederek onu noksanlıklardan tenzih ederim, yüce Allah’ı
tensiz ederim” ayet ve duaları yazılı. 81x68cm