MEKKE-İ MÜKERREME MİNYATÜRÜ

Eserde kabe'nin etrafında bulunan kutsal yerler Osmanlı revakları. Ecyad kalesi yer almaktadır. Eserin dış pervazı rokoko üslubunda yaprak ve çiçek motiflerinden oluşan kaat'ı tekniği ile kesilmiş tezyinat bulunmaktadır 19.yy.