KÂBE İÇ ÖRTÜSÜ 17y.y SONU

Üzerinde celi sülüs hatla, Kelime-i Tevhid, Bakara
Suresi 144. Ayet "Senin yüzünü göğe doğru çevirip
durduğunu görüyoruz, seni razı olacağın bir kıbleye
çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram
tarafına çevir ya hanan ya mennan" ayet ve dualar
yazılı. 33x43cm