OSMANLI FERAŞET ÇANTASI

Feraşet çantaları postacıların taşıdığı türden omuza asılan ve içine İstanbul'dan gönderilen hediyeler ile gittiği yerden karşılık olarak hatıra eşyaları konan deriden yapılmış çantalardır. Bu çantalar çeşitli yerlerde karşımıza çıkar. Saraylara dağılmış olduğu gibi Başkanlık Osmanlı Arşivi PTT Müzesi Ayasofya Müzesi gibi değişik yerlere ve müzelere dağılmıştır. Çanta üzerinde : Medine-i münevverede Merhum Büyük Aşkı Efendinin damadından intıkal mektebi rüşdiye nazırı Mehmed Salih Efendi Hazretlerine vusül “ yazılıdır. 1906 tarihli 27x26cm