SÜLÜS NESİH İCAZETNAME

Sülüs Nesih İcazetname : Cazeti alan : Şerife Aişe  Hafize .Hocaları : Ali Şükrü ( ömer Vasfi talebesı ) , ve El- hac Mustafa Rakım . 1229 h../ 1814 m. İcazetnamede Oklu Besmele ve Hadis- i Şerif yazıiı “ Kuran okumak ve namaz kılmak sizin yolunuzu ( menzilınizi ) aydınlatır “  anlamındadır .Eserın iç kısmı sıvama  altın uzerine yaprak ve güllerden oluşan motiflerle, dış pervazı ise lacivert zemin üzerine altınla rokoko üslubunda tezhiplenmiştir . 31x41cm