• Cancel
    Filter
Filter

Il.Beyazıd

Lot: 33 » Vakfiye

SULTAN ABDÜLMECİD TUĞRALI VAKFİYE

Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Müşiri Ekrem devletlü atüfetlü Vezir-i müfehham “ESSEYYİD ABDURRAHMAN NAFİZ’’ Paşa (Esseyyid Merhum Mehmet Refi’nin neslinden) vakfiyesi. Vakfiyenin başında “İş bu vakfiyede muharrer şurüt ila maşallahu teala destürül amel tutula” ibaresi yazılıdır. Vakfiyede Nafiz Paşa’nın İstanbul’da ve Bursa’da bulunan vakıf malları ile ilgili gayrimenkuller, dükkanlar ve vakıf mallarından gelen gelirle camideki görevlilerin (imam, müezzin, ikinci müezzin, hatip, kayyum, salahan) maaşları, vakıflarda çalışan personelin maaşları, Mütevelli tayini, okunacak duaların kendi ruhuna hediye edilmesi, Bursa’da Hankah-ı Mevlevihanesi mutfak masrafları ve İstanbul’da ırgat pazarı ve Atik Ali Paşa mahallesinde bulunan vakıflar ve şartları ile ilgili vakfiye. Vakfiye 1259h./1843m.-1268h./1851m. tarihleri arasındaki vakfiye bölümlerini ihtiva etmektedir. Vakfiyenin sonunda altınla işlenmiş Sultan Abdülmecid Han’ın Tuğrası bulunmaktadır. Eserin ser levha tezhipleri çiçek buketleri ve stilize edilmiş yaprak motifleri ile tezhiplenmistir. Altın cetvel çekilip bazı sayfa kenarları ve sayfa iç kısımlarınada altınla halkâr tezyinatı yapılmıştır. Cildi orjinal olup zerbahar tezyinatlıdır. Şahitler: Evkaf-ı Beytül mal müdürü Mustafa Naşid Efendi İbn-i Mehmed Neyli, mühürdarlık hizmeti celilesiyle mütebahi Esseyyid Mustafa Nuri Efendi ibn-i el hac Mehmed Emin. Müzelik ve koleksiyonluk bir eserdir.
23 x 13 cm.

Details
Lot: 40 » Belge

VİYANA KUŞATMASI ENVANTERİ

Viyana’daki Türkmen zillerinde Kraliyet deposuna getirilenler.
4000 centre (1 kilo ve veya 100 kilo) kurşun, bir o kadarda barut, 18000 metal el bombası, 20000 demir el bombası, 10000 kazma, kürek, 6 centner fitil, 2000 yangın güllesi, 50 centner, 2000 yangın güllesi, 50 centner katran, 10 centner petrol, Yarim milyon keten yağı, 50 centner güherçile (potasyum nitrat), 30000 parca ıvır zıvır, 50 feldt=(?) Bez, 20000 keçe torba, 80 centner Türk at nalı ce çivi, Bateri (?) Çivi ve kesik çivi, 1100 katran tavası, 4000 koyun derisi, 20 centner deve öküz kılından kendir (halat), 2000 hellepart?, 40000 testere, 500 yeni çeri tüfeği, 600 çuval eğrilmiş ve eğrilmemiş yün, 10000 boş çuval
2000 demir levha, kalkanlarda ve çantaların üstünde, 300 centner yağ, 2000 yeniçeri barut boynuzu, 20000 deri torba, Fitilli gülleler icin 6 körük, 50 centner işlenmemiş demir, 200 araba krikosu, 4 tane dingil Üstünde tam top saf demirden her biri 20 centner (?), 8 tane tahta teker Üstünde tam top saf demirden her biri 20 centner (?), 8 tane tahta teker üstünde tam top
8000 boş cephane arabası, 1000 Büyük bomba, 18000 değişik gülle, 160 Büyük küçük top 16 Büyük örs, 200000 ateş borusu (bomba ateşleyici) küçük ve büyük bombaların üstünde, Bol miktarda çekme halatı, 1000 deve bunlardan daha çok öküz be kesmelik et öküzü, sayısız davar, 40000 güzel 80000 bayağı çadır, 10000 boyalı Türk arabası (???), Pirinç ve diğer tahıllar
Şeker ve benzeri yiyecek maddeleri. Değerli eşyalar ve milyonca irili ufaklı eşya, tarifi imkânsız yazılı belgedir.
33 x 21 cm.

Details
previous
Go to Page: / 8
next